Van Dale groot woordenboek van de Nederlandse taal

Book coverVan Dale groot woordenboek van de Nederlandse taal

De verschijning van een nieuwe Van Dale-editie is steeds opnieuw een evenement van de hoogste orde. Om tal van redenen. En de motieven blijken niet enkel van taalkundige aard te zijn. Ook op het vlak van vormgeving heeft dit woordenboek een lange voorgeschiedenis. De kolos onderging een grondige metamorfose van iets heel traditioneels tot een mooi hebbeding. De uitgevers en samenstellers benadrukken daarmee dat ze waarde hechten aan de papieren versie als object.

Toch ontspon zich binnen de jury een stevige discussie over het al dan niet geslaagde karakter van de vernieuwingsoperatie, die er deels op gericht is de bruikbaarheid te verhogen. Zo prijken er nu samenvattingen bij lange artikelen en illustraties, bijvoorbeeld bij namen van geometrische figuren. De drie boekdelen zijn volumineuzer dan ooit. 
Het papier is opvallend dikker en een jurylid ergerde zich hartgrondig aan ‘het opgeleukt gedoe met diagrammen en kleur’. Zijn sommige kleuren te dominant en te manipulatief? Nog minder respijt kreeg de kleine A-Z-belettering op de rug: ‘disfunctioneel’ en ‘een aanfluiting’, vond iemand, omdat dit het opslaan van de aparte delen bemoeilijkt. Terwijl de mogelijkheid om een woord snel te kunnen opzoeken toch een belangrijke ambitie mag heten. Andere juryleden hadden daar evenwel minder moeite mee en vonden een en ander uitstekend aansluiten bij het doordachte vormgevingsconcept met de sobere witte kaftkleuren.

 

Er was ook lof voor de omlijstende doos en het covermateriaal, maar vooral werd er bewondering geuit voor de heel aangename bindwijze van deze drie delen, ‘op het niveau van de Van Dale’. Het lexicon valt goed open én blijft ook soepel openliggen. Wie dit woordenboek nauwlettend bekijkt, heeft aanleidingen genoeg om het als een van de Best Verzorgde Boeken te beschouwen. Wat de hele jury na een rondje broodnodige oprispingen uiteindelijk volmondig beaamde.

Jaar: 2015
Auteur: Ton den Boon, Ruud Hendrickx (ed.)
Taal: Nederlands
Uitgever: Van Dale, Utrecht/Antwerpen (BE)
Grafisch ontwerper: Studio Joost Grootens, Amsterdam (Joost Grootens, Slávka Pauliková, Dimitri Jeannottat, Hanae Shimizu, met illustraties van Christiaan Dorst)
Lithograaf: Pre Press Media Groep, Zeist
Drukker: Mohn Media Mohndruck, Gütersloh (DE)
Binder: Mohn Media Mohndruck, Gütersloh (DE)
Formaat boekblok (b x h x d in mm): 155 x 240 x 62 (1), x 56 (2), x 57 (3)
Omvang: 1.728 + 1.536 +1.632 p.
Oplage: 25.000
Prijs: € 179
ISBN: 978 94 6077 222 1
Lettertype en foundry: Lexicon (TEFF), 1234Sans (Studio Joost Grootens)
Bindwijze: genaaid gebonden met ronde rug
Materiaal: 60 g. Thinopaque (binnenwerk), 170 g. Sirio Color Perla (schutbladen), 185 g. Skivertex Grey Antique om grijsbord (band)