Juryproces

Samenstelling jury

Jaarlijks leggen Nederlandse uitgevers, ontwerpers en drukkers 300 à 400 boeken aan de vijfkoppige jury voor. Deze bestaat als regel uit twee ontwerpers (één uit de kunstacademische hoek en één uit de hoek van de reguliere uitgeverij), een uitgever en een drukker of ander grafisch specialist; het vijfde jurylid is ofwel een boekverkoper, een conservator of curator, een wetenschapper of iemand die regelmatig over design publiceert. De samenstelling wordt gedaan door de directeur van de stichting.

Benoeming jury

De leden worden voor twee juryjaren benoemd, gespreid over ten hoogste vier kalenderjaren, met de mogelijkheid van verlenging met één jaar, gespreid over ten hoogste twee kalenderjaren. Herbenoeming is mogelijk vijf jaar na het verstrijken van een zittingstermijn. De leden van de jury ontvangen van de Stichting een vergoeding voor hun werkzaamheden. De directeur van de Stichting treedt op als secretaris van de jury zonder stemrecht.

Proces

De regels en criteria waaraan de jury zich te houden heeft, zijn minimaal. Het gaat erom dat de jury een selectie samenstelt van boeken die zich onderscheiden in de verzorging van hun vormgeving, typografie, beeldbehandeling en grafisch-technische productie. Daarbij dient de jury de relatie tussen vorm en inhoud in aanmerking te nemen. Binnen deze algemene regel staat het elke jury vrij om eigen accenten te leggen, om te besluiten welke bureau-agenda of welk jaarverslag nog net wel als een boek is te beschouwen en welke niet, en om bepaalde boeken in de selectie op te nemen die hij de moeite van het signaleren waard vindt, ondanks evidente tekortkomingen. Sinds 2019 zijn er categorieën ingevoerd, te weten

 • Proza, poëzie of graphic novel
 • Informatieve boeken (van kookboek, geschiedenisboek tot proefschrift en jubileumboeken)
 • Kunst-, foto- en architectuurboeken
 • Kinder- en jeugdboeken
 • Divers.

Deze categorieën zijn een richtlijn; juryleden zijn niet verplicht boeken in al deze categorieën te selecteren.

De jaarselectie bestaat uit maximaal 33 boeken; producties van bekende uitgevers naast museumcatalogi, jubileumboeken van bedrijven naast moeilijk vindbare privé-uitgaven. De selectie wordt jaarlijks geëxposeerd in het Stedelijk Museum Amsterdam en op een aantal andere plekken in binnen- en buitenland. Tegelijk met de expositie in het Stedelijk verschijnt de tweetalige catalogus The Best Dutch Book Designs / De Best Verzorgde Boeken. Deze presenteert de uitverkozen boeken in woord en beeld. Over elk boek schrijft de jury een beknopt rapport. Gedetailleerde gegevens over materialen en technieken bieden een kijkje in de keuken.

De selectie vormt tegelijk de Nederlandse inzending naar de internationale jurering Schönste Bücher aus aller Welt in Leipzig. Daar worden aan best verzorgde boeken uit meer dan dertig landen in totaal veertien prijzen toegekend. Nederlandse boeken behalen er regelmatig prijzen zoals de Gouden Letter, de hoogste internationale onderscheiding.

Criteria voor inzending

Belangrijkste criteria om mee te kunnen doen zijn:

 1. Om voor uitverkiezing in aanmerking te komen dient een uitgave te voldoen aan twee van de drie volgende vereisten. De uitgave moet, al dan niet in de Nederlandse taal, zijn:
  1. uitgegeven door een in Nederland gevestigde uitgever;
  2. vormgegeven door een persoon die de Nederlandse nationaliteit bezit dan wel in Nederland gevestigd is;
  3. gedrukt en/of gelithografeerd en/of gebonden door een in Nederland gevestigd grafisch bedrijf.

2. De inzender geeft bij inschrijving 2 exemplaren kosteloos aan de stichting, maar bij uitverkiezing tot Best Verzorgd Boeken komen daar nog 7 exemplaren bij (archivering en tentoonstellingen). Voor meer informatie zie de Reglementen.

3. Inschrijfgeld: de inzender betaalt voor het eerste boek € 75 en voor ieder volgend boek € 50. Studenten / eerstejaars alumni van kunstacademies en hogescholen kunnen hun inzending gratis insturen.

 

Schaduwjury

Inzendingen waarbij er sprake is van enige betrokkenheid van een jurylid komen terecht bij de zogenaamde schaduwjury, bestaande uit oud-leden van de vakjury. Deze schaduwjury beoordeelt de boeken en besluit welke daarvan voorgedragen kunnen worden ter beoordeling bij de finale uitverkiezing door de vakjury (het betrokken jurylid is niet aanwezig bij de bespreking).

 

Studentenjury

Ieder jaar is er een studentenjury die uit alle inzendingen een eigen selectie van maximaal 33 boeken maakt. Het betreft vijf studenten van Nederlandse topacademies (Werkplaats Typografie Arnhem, ArtEZ Hogeschool van de Kunsten Arnhem, Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag (KABK), Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en Rietveld Academie Amsterdam). De studentenselectie van afgelopen jaren staat op de website en krijgt een eigen catalogus.

 

Jury’s De Best Verzorgde Boeken

2018 – ontwerpers Michaël Snitker en Mijke Wondergem, Eelco van Welie (directeur NAI010 uitgevers), Martijn Kicken (adviseur drukkerij Tielen) en Suzanna Héman (assistent-conservator Stedelijk Museum Amsterdam).

2017 – ontwerpers Yolanda Huntelaar en Michaël Snitker , Freek Kuin (creatief directeur drukker robstolk), Marije Sietsma (directeur Uitgeverij Loopvis) en Suzanne Bogman (Hoofd Publicaties Van Gogh Museum Amsterdam).

2016 – ontwerpers Yolanda Huntelaar en Remco van Bladel, Freek Kuin (creatief directeur drukker robstolk), Eelco van Welie (directeur nai010 uitgevers) en Carolien Glazenburg (conservator grafische vormgeving Stedelijk Museum Amsterdam).

2015 – Koen Brams (voormalig directeur Jan Van Eyck Academie en voormalig hoofdredacteur De Witte Raaf), Luc Derycke (uitgever MER Paper Kunsthalle en vormgever), Carolien Glazenburg (conservator Stedelijk Museum Amsterdam), Freek Kuin (creatief directeur drukkerij Robstolk), Wouter Roelants (boekhandelaar, Boekhandel Roelants en uitgever)

2014 – Hans Bockting (Bockting Ontwerpers, Amsterdam), Carolien Glazenburg (Stedelijk Museum Amsterdam), Bregitta Kramer (begeleider grafische producties, handboekbinder, docent grafische technieken, Diemen), Joris Kritis (grafisch ontwerper, Brussel) en Astrid Vorstermans (uitgever Valiz, Amsterdam).

2013 – Hans Bockting, Johan Holterman, Bregitta Kramer, Hanca Leppink, Marlies Visser

2012 – Johan Holterman, Ada Lopes Cardozo, Rob van den Nieuwenhuizen, Marlies Visser, Peter de Winter

2011 – Jan de Boer, Frederike Huygen, Fokko Tamminga, Astrid Vorstermans

2010 – Jan de Boer, Vanessa van Dam, Ada Lopes Cardozo, Erna Staal, Fokko Tamminga

2009 – Volken Beck, Frederike Huygen, Ben Laloua, Paul van Mameren, Nina Post

2008 – Volken Beck, Vanessa van Dam, Nina Post, Fokko Tamminga, Julius Vermeulen

2007 – Kees van den Hoek, Ben Laloua, Pieter Tielen, Julius Vermeulen, René van der Vooren

2006 – Paul Hefting, Kees van den Hoek, Esther Noyons, Brigitte Slangen,