Kunst op Kamers 2008 De Rijp

Book coverKunst op Kamers 2008 De Rijp
Book coverKunst op Kamers 2008 De Rijp
Book coverKunst op Kamers 2008 De Rijp
Book coverKunst op Kamers 2008 De Rijp

Kunst op Kamers is een initiatief dat sinds 1998 professionele kunstenaars een bijzonder podium biedt: één weekeind verspreid over heel De Rijp. De tweejaarlijkse presentaties worden gedocumenteerd in een publicatie en de boekontwerper van die catalogus maakt ook deel uit van de selectie kunstenaars. In voorgaande jaren werkten de initiatiefnemers samen met ontwerpers als Frank Beekers, Swip Stolk en Jaap Drupsteen. Voor het jubileumjaar 2008, waarin ook wordt teruggekeken, is gekozen voor Irma Boom.

De eigenlijke catalogus bevat atelierfoto’s en foto’s van werk in oplage van de deelnemende kunstenaars. Deze was tijdens het weekeind van de manifestatie beschikbaar. Na afloop werd de catalogus aangevuld met een tweede deel met een overzicht van de uiteindelijk vervaardigde installaties.

Voor de catalogus zijn 29 vellen ongestreken papier dubbelgevouwen en met een cahiersteek samengebonden
in een omslag. Zo is een cahier van maar liefst 232 pagina’s ontstaan. De vraag rijst hoe de binder zijn naald door dit pak papier heen heeft gekregen. Het tweede deel is minder omvangrijk. Beide delen zijn op de snee niet schoongesneden, zodat ze aan die kant een koket driehoekje vertonen. ‘Net als de daken van De Rijp’, zo merkte een van de leden van de schaduwjury op. Het geheel is gestoken in een foedraal van grijsbord waarin stansgaten alvast een eerste inkijk geven op de navigatiebolletjes op het omslag.

De discussie in de schaduwjury spitste zich toe op de vraag of de overdaad aan vormgevingsideeën niet een grotere onderneming waardig was geweest. Die discussie werd beslecht met het argument dat de zaken er nu eenmaal zo voorstaan: een betrekkelijk kleinschalige manifestatie ziet kans om uit te pakken met een feestelijke box set. Gun ze dat.

Jaar: 2008
Taal: Nederlands
Uitgever: Stichting Kunst op Kamers, De Rijp
Grafisch ontwerper: Irma Boom
Lithograaf: Slinger, Alkmaar
Drukker: Slinger, Alkmaar, Silkscreen Holland, Heerhugowaard
Binder: Patist, Den Dolder, Total Packaging, 't Harde (schuifdoos)
Formaat boekblok (b x h x d in mm): 205 x 250 x 28
Omvang: 232 + 64 p.
Oplage: 3.000
Prijs: € 35
ISBN: 978 90 804904 6 8
Lettertype en foundry: NeuzeitS Book, Plantin
Bindwijze: twee delen cahiersteek in omslag met flappen
Materiaal: 90 g. Lessebo Design White 1.3 (binnenwerk), 300 g. Lessebo Design White 1.3 (omslag), 750 g. MM Grijskarton GKI (schuifdoos)