Highrise – Common ground. Art and the Amsterdam Zuidas area

Book coverHighrise – Common ground. Art and the Amsterdam Zuidas area
Book coverHighrise – Common ground. Art and the Amsterdam Zuidas area
Book coverHighrise – Common ground. Art and the Amsterdam Zuidas area
Book coverHighrise – Common ground. Art and the Amsterdam Zuidas area

Highrise Common Ground is een klein, compact, lekker zwaar boek dat iets wegheeft van een baksteentje. Het roept een prettig gevoel op dat bij nadere bestudering wordt bestendigd. Dat komt vooral door de eenvoud van het geheel, die dubbel tot zijn recht komt wanneer de Amerikaanse stofomslag wordt verwijderd. Deze is een in elkaar gevouwen drukvel waarop de drukvellen van alle 380 pagina’s van het binnenwerk in z’n geheel verkleind worden weergegeven. Het is een verwijzing naar de opbouw van het boek die in het binnenwerk terugkomt. Terwijl de paginacijfers in zwart in de zijmarge zijn ondergebracht, staan in de kop en staart van de pagina’s in grijs de nummers van de aangrenzende pagina’s op het drukvel. De boodschap is duidelijk: zo zit een boek in elkaar en aan dit boek is gebouwd.

Het boek bevat theoretische teksten over kunst in de openbare ruimte van het Amsterdamse Zuidasgebied. Ze worden spaarzaam geïllustreerd met beeld van kunstenaarsbijdragen. De bouwstenen voor het binnenwerk zijn vooral de blokken tekst op pagina’s met veel witmarge. Deze maakt de grote hoeveelheid tekst goed leesbaar. De lichtelijk aangespatieerde Futura die gebruikt is, doet daar niets aan af.

Het beeld is zorgvuldig geplaatst, soms klein en dwars op een linkerpagina, soms ruim over anderhalve pagina apart in een beeldessay dat in het verloop van het boek duidelijk als iets aparts herkenbaar is.

De rode steunkleur op de omslag en de koudlijm in de rug vormen de enige luxe van dit ‘bouwwerk’ en completeren dit zeer geslaagde boekwerk.

Jaar: 2008
Taal: Engels
Eindredacteur: Jeroen Boomgaard
Uitgever: Valiz, Amsterdam, Gerrit Rietveld Academie (Research Group Art and Public Space), Amsterdam
Grafisch ontwerper: Annette Tibud
Drukker: Krips, Meppel
Binder: Krips, Meppel
Formaat boekblok (b x h x d in mm): 121 x 191 x 28
Omvang: 384 p.
Oplage: 1.000
Prijs: € 19,90
ISBN: 978 90 78088 18 9
Lettertype en foundry: Futura
Bindwijze: garenloos gebrocheerd in koudlijm
Materiaal: 100 g. Maxi offset 1.25 (binnenwerk), 190 g. Maxi offset 1.25 (omslag), 70 g. Maxi offset 1.25 (stofomslag)