Gijsbert Hanekroot – Abba… Zappa. Seventies rock photography

Book coverGijsbert Hanekroot – Abba… Zappa. Seventies rock photography
Book coverGijsbert Hanekroot – Abba… Zappa. Seventies rock photography
Book coverGijsbert Hanekroot – Abba… Zappa. Seventies rock photography
Book coverGijsbert Hanekroot – Abba… Zappa. Seventies rock photography

Binders hebben de laatste jaren niet stilgezeten. Het lijkt er op dat bij de leesboeken de hardcover enig marktaandeel heeft teruggewonnen – al is dat met lijm in plaats van garen. En bij het kijkboek zijn we getuige van de opmars van aparte katerns op smaller, korter of gewoon kleiner formaat die op verrassende plekken in boeken worden meegelijmd of meegenaaid.

In het boek met popsterrenfoto’s uit de jaren zeventig van Gijsbert Hanekroot bereikt deze laatste ontwikkeling haar voorlopige apotheose. Het hele boek door wisselen de formaten elkaar af, niet per katern maar per kwart. Naast pagina’s op het volle formaat onderscheiden we in de gauwigheid smal en extra smal, één kwart, half en driekwart kort, en dan nog smal en kort tegelijk. Het is zonder meer een huzarenstukje van de binder om dat bij een oplage van 6.000 boeken voor elkaar te krijgen. Dat neemt niet weg dat een stalenboek van de binder nog geen Best Verzorgd Boek oplevert. Daar is meer voor nodig.

Dat meerdere zit hem in de heldere keuzes die aan Abba… Zappa ten grondslag liggen. Het boek bevat alleen aflopende foto’s. Er was zelfs geen plaats voor enig voorwerk. Zelden werden bijschriften minder gemist als hier. Soms hoor je de muziek al in je hoofd voordat je merkt dat de bijbehorende naam je even niet te binnen wil schieten. Achterin is er een overgang naar tekstpapier, waarop de fotograaf-uitgever een toelichting van welgeteld één pagina verschaft. Daarna een alfabetisch namenregister met thumbnails. Hanekroot zelf verschijnt op de flappen en voorop, weerspiegeld in de zonnebril van Neil Young. De drukker heeft de zwartkraan vol opengezet – de Heidelberger als Telecaster.

Jaar: 2008
Taal: Engels
Uitgever: Gijsbert Hanekroot
Grafisch ontwerper: -SYB-
Lithograaf: Veenman Drukkers, Rotterdam (Sebastiaan Hanekroot)
Drukker: Veenman Drukkers, Rotterdam
Binder: Hexspoor, Boxtel
Formaat boekblok (b x h x d in mm): 233 x 339 x 21
Omvang: 284 + 16 p.
Oplage: 6.000
Prijs: € 49,50
ISBN: 978 90 8690 128 9
Lettertype en foundry: Helvetica Neue
Bindwijze: genaaid Otastar met stofomslag op de rug gelijmd
Materiaal: 150 g. Go! Matt, 90 g. IJsselprint (binnenwerk), 280 g. Invercote G (omslag), 280 g. Invercote G (stofomslag)