Malkit Shoshan – Atlas of the conflict. Israel-Palestine

Book coverMalkit Shoshan – Atlas of the conflict. Israel-Palestine
Book coverMalkit Shoshan – Atlas of the conflict. Israel-Palestine
Book coverMalkit Shoshan – Atlas of the conflict. Israel-Palestine
Book coverMalkit Shoshan – Atlas of the conflict. Israel-Palestine

De staat Israël mag dan in 1948 gesticht zijn, tegelijk kan de vestiging van Israël als een langdurig proces beschouwd worden, een proces dat nog niet is afgerond. Het is een proces van opbouw na afbraak, grosso modo zoals een bestaande structuur opgeruimd wordt om een stadsuitbreiding te kunnen realiseren.

In Atlas of the Conflict wordt dat proces met al het infografische vernuft van onze dagen voor het voetlicht gebracht. In slim Israël-vormig zakformaat. De grenzen, de muren, de nederzettingen, demografische ontwikkelingen, grondbezit, landinrichting, waterhuishouding, alles is met acribie in kaart gebracht. Veel gaat over de laatste veertig jaar, over de Westelijke Jordaanoever, Gaza en Jeruzalem. Regelmatig wordt teruggegrepen in de geschiedenis, indien nodig tot het koninkrijk Kanaän in de elfde eeuw voor Christus.

Onderaan elke pagina of spread vinden we kruisverwijzingen. Een lexicon op dunner papier rondt het boek af en brengt veel van de feiten die in de kaarten liggen opgetast in een verhalend verband. Het boek heeft twee steunkleuren, blauw voor alles wat Israëlisch is, bruin voor het Palestijnse. Twee dito leeslinten.

De jury vond het boek als object wat stug uitgevallen, maar was onder de indruk hoe helder de enorme hoeveelheid informatie hier geordend is. ‘Begin er maar eens aan.’

Goldene Letter, Schönste Bücher aus aller Welt, Leipzig 2011        

Jaar: 2010
Taal: Engels
Uitgever: 010 Publishers, Rotterdam
Grafisch ontwerper: Studio Joost Grootens (boek- en kaartontwerp, kaartbewerking), m.m.v. Barbara Hoffmann, Tine van Wel, Annemarie van den Berg, Christiaan Drost, Adam Farlie, Margriet Hogenbirk, Arthur Roeloffzen, Manuel Wesely; Malkit Shoshan (kaarten en data)
Lithograaf: Lecturis, Eindhoven
Drukker: Lecturis, Eindhoven
Binder: Abbringh, Groningen
Formaat boekblok (b x h x d in mm): 115 x 195 x 30
Omvang: 480 p.
Oplage: 3.000
Prijs: € 34,50
ISBN: 978 90 6450 688 8
Lettertype en foundry: Monotype Grotesque, Egyptienne F
Bindwijze: genaaid gebonden
Materiaal: 100 g. Revive natural, Gardapat Kiara (binnenwerk), Woodstock, rose (schutbladen), Buckram Premium (band)