CO-OPs. Interterritoriale verkenningen in kunst en wetenschap

Book coverCO-OPs. Interterritoriale verkenningen in kunst en wetenschap
Book coverCO-OPs. Interterritoriale verkenningen in kunst en wetenschap
Book coverCO-OPs. Interterritoriale verkenningen in kunst en wetenschap
Book coverCO-OPs. Interterritoriale verkenningen in kunst en wetenschap

CO-OPs is de naam van een ambitieus project waarin kunst en wetenschap op verschillende niveaus en in verschillende uitingsvormen worden samengebracht. De deelnemers aan CO-OPs houden zich bezig met de grote uitdagingen waar onze maatschappij zich voor gesteld ziet: de globalisering, commercialisering en technologisering van bijna alle aspecten van het menselijk leven.

Vormgeefster Hansje van Halem is er in geslaagd een bij deze ambities passend boek te ontwerpen. Een sympathiek boek dat zich openbaart in je handen. Door het gebruik van 90 grams binnenwerkpapier blijft het met z’n 416 pagina’s compact en soepel. Voor het sobere omslag is 300 grams grijsbord gebruikt dat eerst in transparant wit is bedrukt. Daardoor zakken de kleuren aan de achterzijde niet weg.

Het probleem van de tweetaligheid is mooi opgelost door zowel de Nederlandse als de Engelse tekst te illustreren met identieke zwart-wit referentiebeelden. De meeste daarvan keren op andere plaatsen in het boek groot in kleur terug.

Een enkel jurylid vond de typografie weinig subtiel maar het merendeel van de juryleden was gecharmeerd van het gebruik van de Big Vesta en de Capitolium van Gerard Unger. De steunkleur rood die in het gehele binnenwerk is gebruikt werkt fris en biedt het nodige tegenwicht aan de zware kost van de inhoud. Zelden zullen in een boek de noten zoveel aandacht hebben gekregen: het nootcijfer in de tekst heeft plaatsgemaakt voor een pontificale rode lijn die de lezer naar de noot in het zijwit leidt.

Jaar: 2007
Taal: Nederlands, Engels
Eindredacteur: Kitty Zijlmans, Robert Zwijnenberg (tekst), Krien Clevis (beeld)
Uitgever: De Buitenkant, Amsterdam
Grafisch ontwerper: Hansje van Halem
Lithograaf: Zetterij Chang Chi Lan-Ying, Amsterdam
Drukker: Lenoirschuring, Amstelveen
Binder: Meeuwis, Amsterdam
Formaat boekblok (b x h x d in mm): 160 x 220 x 20
Omvang: 415 p.
Oplage: 1.250
Prijs: € 34,50
ISBN: 978 90 76452 09 8
Lettertype en foundry: Capitolium, Big Vesta
Bindwijze: genaaid gebrocheerd
Materiaal: 90 g. MySol (binnenwerk), 300 g. grijsbord (omslag)