Privacyverklaring

Bij het verrichten van haar diensten kan de Stichting De Best Verzorgde Boeken, gevestigd en kantoorhoudende te (1016 BP) Amsterdam aan de Herengracht 166, in sommige gevallen (persoons)gegevens gebruiken. Het gaat daarbij onder meer om de verwerking van persoonsgegevens in het kader van inschrijvingen van boeken om mee te doen aan de jurering van De Best Verzorgde Boeken die jaarlijks in januari plaatsvindt. Deze inschrijving verloopt via de website www.debestverzorgdeboeken.nl.
Deze Privacyverklaring geeft inzicht in de wijze waarop de Stichting De Best Verzorgde Boeken met deze gegevens omgaat. De Stichting De Best Verzorgde Boeken handelt in overeenstemming met de privacyregels die zijn neergelegd in onder andere de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Welke gegevens verwerkt de stichting De Best Verzorgde Boeken?

1.1 Om gebruik te kunnen maken van het inschrijfformulier van De Best Verzorgde Boeken moet de betreffende bezoeker een account aanmaken, waarbij hij een e-mailadres invult. Door het aanmaken van een account krijgt de Stichting De Best Verzorgde Boeken de beschikking over het e-mailadres van de accounthouder.

1.2 Bij de inschrijving vraagt Stichting De Best Verzorgde Boeken andere persoonsgegevens zoals naam/naam van bedrijf, adres/vestigingsadres, telefoonnummer.

1.3 Naast bovengenoemde persoonsgegevens verzamelt de Stichting De Best Verzorgde Boeken ook automatisch gegenereerde informatie over het surfgedrag op de website www.debestverzorgdeboeken.nl. Deze informatie bestaat uit het IP-adres en functionele -cookies.

2. Voor welke doeleinden worden de gegevens gebruikt?

2.1 De Stichting De Best Verzorgde Boeken gebruikt de verkregen persoonsgegevens in de eerste plaats voor het aanmaken van een account waarmee de inzender een of meerdere boeken kan inschrijven. In de tweede plaats worden deze gegevens gebruikt voor het verwerken van de inschrijving, waarbij deze gegevens alsmede de gegevens van de ingezonden boeken ter beschikking worden gesteld aan de vakjury ter ondersteuning van het juryproces. Daarnaast worden de persoonsgegevens gebruikt voor het maken van facturen die gestuurd worden naar de inzender. Deze facturen, waaraan de inschrijfformulieren gekoppeld zijn, worden in ieder geval 7 jaar bewaard.

2.2 De persoonsgegevens worden drie jaar lang actief gebruikt om één keer per jaar te inzender te wijzen op de opening van de volgende inschrijftermijn mits de inzender hiervoor akkoord heeft gegeven op het inschrijfformulier.

2.3 De gegevens die de Stichting De Best Verzorgde Boeken verkrijgt in verband met bij haar geplaatste inschrijvingen gebruikt de Stichting De Best Verzorgde Boeken tevens voor het verzamelen van statistische gegevens om inzicht te krijgen in het gebruik en de doelgroep van De Best Verzorgde Boeken en/of Stichting De Best Verzorgde Boeken Website, om zo de inrichting daarvan te kunnen verbeteren en haar dienstverlening verder te kunnen optimaliseren.

2.4 Voor alle overige zaken gebruikt de Stichting De Best Verzorgde Boeken de gegevens uitsluitend als daarvoor de uitdrukkelijke toestemming is verkregen van de betrokkene.

3. Doorgifte aan derden

3.1 Niet de persoonsgegevens maar wel de informatie over de ingezonden boeken worden gedeeld met derden zoals partners en/of sponsors.

3.2 Zoals hierboven vermeld verwerkt de Stichting De Best Verzorgde Boeken de persoonsgegevens in statistieken. De Stichting De Best Verzorgde Boeken geeft alleen volledig geanonimiseerde statistische gegevens door aan haar partners en/of sponsors.

3.3 De Stichting De Best Verzorgde Boeken kan de persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting doorgeven aan de overheid of gerechtelijke instanties.

3.4 In andere gevallen geeft de Stichting De Best Verzorgde Boeken de persoonsgegevens alleen door aan derden als de bezoeker hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

4. Cookies

4.1 De Stichting De Best Verzorgde Boeken maakt gebruik van zogenaamde functionele cookies. Met behulp van deze cookies kan de CPNB de bezoeker herkennen bij een nieuw bezoek op de website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Functionele cookies kunnen verwijderd worden via de instellingen van de browser die de bezoeker gebruikt.

4.2 Om de website beter op de bezoekers af te stemmen en gebruiksvriendelijker te maken maakt de Stichting De Best Verzorgde Boeken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij de Safe Harbour-principles. Iedere gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door dit in de instellingen van zijn browser aan te geven.

5. Beveiliging

De Stichting De Best Verzorgde Boeken zorgt voor een goede beveiliging van de persoonsgegevens. In het geval van een data-lek worden de betrokkenen door de Stichting De Best Verzorgde Boeken op de hoogte gesteld.

6. Inzage, correctie en wijziging van gegevens

Een persoon die zich inschrijft bij de Stichting De Best Verzorgde Boeken kan altijd een verzoek doen om inzage in en/of correctie of verwijdering van de gegevens die de Stichting De Best Verzorgde Boeken van hem/haar verwerkt, door contact op te nemen via info@debestverzorgdeboeken.nl.

7. Wijziging Privacyverklaring

De Stichting De Best Verzorgde Boeken kan deze Privacyverklaring in de toekomst uitbreiden of wijzigen. Belangrijke en/of ingrijpende wijzigingen zullen op een duidelijke manier worden gecommuniceerd via de Nieuwspagina van de website. Door na wijzigingen zich in te schrijven bij de Stichting De Best Verzorgde Boeken gaat de inschrijver akkoord met eventuele wijzigingen. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina in de gaten.