De Best Verzorgde Boeken 2010

CPNBNieuws

Vandaag, 18 februari, maken wij de samenstelling van de selectie van De Best Verzorgde Boeken 2010 bekend.
Benieuwd? U treft de lijst met de 33 uitverkozen boeken onder de knop De Best Verzorgde Boeken.
In totaal kwamen er 376 inzendingen binnen.
Deze werden voorgelegd aan een vijfkoppige jury.
De juryleden waren:
> Jan de Boer (Studio Jan de Boer, Amsterdam)
> Vanessa van Dam (ontwerper, Amsterdam)
> Ada Lopes Cardozo (Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag)
> Erna Staal (Uitgeverij Atlas, Amsterdam)
> Fokko Tamminga (Drukkerij ANDO, Den Haag).
Uit de inzendingen koos de jury 33 boeken uit als De Best Verzorgde Boeken van 2010.
De Best Verzorgde Boeken worden bijeengebracht in de catalogus The Best Dutch Book Designs 2010 De Best Verzorgde Boeken.
Het Stedelijk Museum Amsterdam is voornemens De Best Verzorgde Boeken 2010 later in het voorjaar te tonen in het kader van The Temporary Stedelijk 2.
Naast het Stedelijk Museum zullen De Best Verzorgde Boeken 2010 op verschillende plaatsen in binnen- en buitenland te zien zijn.